بایگانی برچسب: فسخ پیمان

شروع مجدد کار پس از فسخ پیمان

شروع مجدد کار پس از فسخ پیمان قرارداد پیمانکاری

پیمانی به صورت صحیح فسخ‌شده، و پیمانکار پس از فسخ، کارهایی را به دستور کارفرما، بدون انعقاد قرارداد انجام داده است. حکم کارهای انجام‌شده چیست؟

فسخ پیمان برای پیمانکار با استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت

فسخ پیمان

در نشریه ۴۳۱۱ (pcغیرصنعتی) یکی از تعهدات اصلی کارفرما،پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت است،در این مقاله نشان داده شده است اگر چک به پیمانکار پرداخت نشود، پیمانکار حق فسخ پیمان را خواهد داشت

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!