بایگانی برچسب: فرایند مدیریت ادعا

کمی‌سازی هزینه‌های بالاسری جذب نشده به روش ایچلی

کمی‌سازی ادعا ایچلی

کمی‌سازی خسارت ناشی از هزینه‌ سربار به روش ایچلی یک برآورد تقریبی است که بیشتر مراجع قضایی آن را به عنوان تقریبی منصفانه و منطقی از خسارت ناشی از تعلیق پذیرفته‌اند.

نمودار رویداد زمان

نمودار رویداد زمان مدیریت ادعا

نمودار رویداد زمان به منظور ابزار ساده سازی قرارداد و شناسایی تعهدات، به کار می رود. در دعاوی پیچیده استفاده از این ابزار پیشنهاد است.

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!