بایگانی برچسب: تاخیرات شرایط عمومی پیمان

ترجمه چند واژه تخصصی حقوق ساخت

ترجمۀ پیشنهادی برای «چند واژۀ تخصصی»

ارائه ترجمه فارسی برای چندین واژۀ تخصصی حقوق ساخت کشور، Disruption، Time at large و استصحاب توسط مهندس حمید حسین‌زاده

تاخیرات غیر مجاز خلع ید فسخ قرارداد

خلع ید (فسخ قرارداد) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناشی از تاخیرات غیر مجاز

آیا فسخ قرارداد یا خلع ید پیمانکار در صورت احراز تاخیرات غیر مجاز موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، از سوی کارفرما دولتی، الزامی است یا اختیاری؟ تفسیر حقوقی واژه «می‌تواند» در بند «الف» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، و تفسیر بندهای ۳ الی ۶ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناظر به تاخیر عملیاتی پروژه و بررسی الگوی صحیح فسخ قرارداد یا خلع ید پیمانکار با در نظر گرفتن منفعت عمومی و تهیه گزارش توجیهی توسط کارفرمارا بخوانید.

بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!