بایگانی برچسب: ادعا

شناسایی ادعا | نقش ماتریس حقوق و تکالیف (گام اول در مدیریت ادعا)

حقوق احداث | شناسایی ادعا

یکی از مراحل مدیریت ادعا، شناسایی موارد بروز ادعا است؛ بدین منظور ابتدا لازم است حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد، سررسید تعهدات و پیامدها و آثار آنها به طور دقیق مشخص گردد، که در این یادداشت تخصصی به دنبال این موضوع برآمدیم.

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!