بخش‌نامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی- مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ ، مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان به صورت سرجمع  با نرخ متر مربع زیربنا از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) در ۱۱ صفحه به انضمام دفترچه پیمان در ۸ صفحه و ۵ پیوست ابلاغ می‌شود؛ تا برای انعقاد پیمان‌های کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا ۱۰۰۰۰ متر مربع از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود.

دستگاه‌های اجرایی به تشخیص خود در قراردادهای اجرای ساختمان با سطح زیربنای بیشتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع نیز می‌توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند، در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخش‌نامه الزامی است.

در صورتی ‌که پیش‌بینی اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی، محل اجرای پروژه و نقشه‌ها تأمین نشده باشد، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست بها) مجاز نیست و تخلف دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.

در مواردی که اجرای این بخش‌نامه برای کارهای بالاتر از ۶۰۰۰ متر مربع امکان‌پذیر نباشد، پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارائه گزارش توجیهی لازم، عدول از این بخش‌نامه در طرح‌های ملی باید به تصویب معاونت نظارت راهبردی و در طرح‌های استانی به تصویب شورای فنی استان برسد.

در صورتی ‌که‌ دستگاه‌های اجرایی در اجرای کارهای ساختمانی تصمیم به استفاده از روش طرح و ساخت (EPC) داشته باشند، می‌توانند با استفاده از ضوابط مربوط در این بخش‌نامه برای اخذ قیمت به صورت سرجمع (Lump Sum) و براساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مربوط برای پیمانکاران اقدام کنند.

این بخش‌نامه از تاریخ ابلاغ، جایگزین بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ با موضوع انعقاد پیمان‌ با نرخ متر مربع زیربنا می‌شود.

ابراهیم عزیزی

پیوست بخش‌نامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی که سطح زیربنای آن‌ها تا ده هزار مترمربع است، پیمان همسان پیوست باید با تأمین مراتب زیر، مورد استفاده قرار گیرد:

در صورتی که هر یک از موارد مربوط به اعتبار، محل اجرای پروژه و نقشه‌ها به شرح زیر تأمین نباشد انعقاد پیمان (حتی به روش فهرست بهایی) مجاز نیست و تخلف محسوب می‌شود.

الف- مواردی که قبل از انعقاد پیمان باید کاملاً رعایت شود.

الف-۱-

اعتبار هزینه کار مورد نظر باید پادار بوده و تعهد تأمین اعتبار در زمان لازم، به‌استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی، انجام گیرد. لازم به یادآوری است که تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب می‌شود.

تذکر مهم: با توجه به مقطوع بودن نرخ این پیمان‌ها و عدم تعلق تعدیل به آن‌ها کارهای اجرایی باید در زمان پیش‌بینی شده به پایان برسد، از آنجایی که عدم تأمین، تخصیص و پرداخت به موقع وجوه لازم نقش عمده‌ای در تطویل مدت پیمان دارد برای تحقق اتمام کار در زمان پیش‌بینی شده، رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۸۴۸۲/ت۳۲۸۲۵هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیأت وزیران الزامی بوده و پس از طی مراحل قانونی لازم، مراجع ذی‌ربط یاد شده در مصوبه مذکور، اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها را بایستی به‌طور کامل بررسی و تصویب نمایند و حسب مورد مسؤولین ذی‌ربط کشوری و یا مسؤولین ذی‌ربط استانی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها نیز برای رفع نارسایی‌‌های ناشی ازتأمین و تخصیص کامل اعتبارات اولویت ویژه‌ای را برای تخصیص صددرصد اعتبارات طرح‌های مزبور در مدت پیش‌بینی شده برای اجرای کار در نظر می‌گیرند. این معاونت برای اجرای پروژه‌ها براساس این دستورالعمل دستورات لازم را برای تخصیص به موقع صادر نموده است.

الف-۲-

مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین به نحوی که بتوان با توجه به شرایط، موقعیت و عوارض زمین؛ نقشه و مشخصات کار را به گونه‌ای تهیه نمود که تغییراتی در آن‌ها بدین لحاظ پیش‌نیاید.

الف-۳-

نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش‌بینی شده گردد و در نتیجه مزیت این نوع پیمان‌ها منتفی شود. مهندسان مشاور و کارفرمایان باید در تهیه نقشه و مشخصات ساختمان‌ها به گونه‌ای عمل نمایند تا حتی‌الامکان از ردیف‌های مناسب و ارزان قیمت فهرست‌بهای پایه استفاده شود و از تجمل‌‌گرایی در کارهای نازک‌کاری پرهیز نمایند تا بدین طریق ضمن حفظ موارد کیفی کار هزینه اجرای پروژه‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

تبصره۱: در صورتی که کارفرما در تأمین زمین (محل اجرای کار)، تهیه کامل نقشه‌های اجرایی و پیش‌بینی اعتبار لازم برای پروژه (طبق برنامه زمانی اجرای کار) در قانون بودجه سنواتی قصور داشته باشد، علاوه بر تخلف دستگاه اجرایی، درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان‌ها بر اساس مفاد بند (ج) ماده واحده راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور (مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ شورای‌عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران) ، قابل طرح در شورای‌عالی فنی نخواهد بود.
تبصره۲: کارفرما بایستی فرم‌ها و اسناد مثبته مربوط به پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سنواتی را در اسناد مناقصه اعلام نماید.
الف-۴-

مدت واقعی و قابل عمل برای انجام کار باید با توجه به شرایط کار، محل کار، منطقه مربوط، فصل شروع، حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد. این مدت برای کارهای تا شش‌هزار متر مربع حداکثر ۲۴ ماه و بالاتر از آن حداکثر ۳۶ ماه می‌باشد.

الف-۵-

با توجه به مقادیر دقیق اقلام کار محاسبه شده از روی نقشه‌ها، برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن اقلام احتمالی ستاره دار (در این روش حداکثر اقلام ستاره دار بیست درصد مبلغ برآورد است) براساس آخرین فهرست‌بها، ضرایب مربوط، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه شاخص‌های رشته‌ای تعدیل (بدون اعمال ضریب ۹۵%) ابلاغی تا زمان مورد نظر برای مناقصه‌‌گزاری (به منظور به‌هنگام نمودن برآورد) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می‌شود.

تبصره۱ برای منظور نمودن تعدیل برای زمان اجرا، نصف مدت زمان پیش‌بینی شده براساس بند ۴ به عنوان زمان متوسط قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
تبصره ۲ برای منظور نمودن شاخص‌های تعدیل در جهت به‌هنگام نمودن برآورد تا زمان مورد نظر برای مناقصه و همچنین در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجرای کار، برای دوره‌هایی که شاخص تعدیل ابلاغ نشده است، از نسبت رقم آخرین دوره سه ماهه ابلاغی به دوره سه ماهه مشابه سال قبل آن(که مبین تغییرات آخرین چهار دوره سه ماهه متوالی ابلاغی می‌باشد) و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه ماهه (ناشی از تقسیم درصد تغییر به عدد ۴) استفاده گردد.
تبصره ۳- منظور از شاخص، شاخص‌های رشته‌ای ساختمان(ابنیه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی) پیوست ۳ ابلاغی در دوره‌ سه ماهه مورد نظر برای مناقصه‌گزاری است.
تبصره ۴ به منظور شفاف‌سازی نحوه به‌روزرسانی، نحوه انجام به صورت پارامتری به شرح ذیل می‌باشد:

F = (A. B). [C. D]+1

F: مبلغ برآورد به‌هنگام شده تا زمان برگزاری مناقصه و زمان اجرای کار

A: مبلغ برآورد کار براساس آخرین فهرست‌بهای پایه ابلاغی

B: ضریب هم‌ترازی =

C: درصد تغییر متوسط یک دوره سه ماهه=

= ۴/[۱-                                                         ]

D: تعداد دوره‌های واقع بین آخرین شاخص رشته‌ای ابلاغی یا شاخص رشته‌ای دوره‌ای که فهرست پایه مبنای برآورد براساس آن تهیه شده است، هر کدام که مؤخر است، تا نصف زمان اجرای کار

تبصره ۶لازم است ضرایب B,C به پیوست ۵ ضمیمه شوند.
الف-۶-

برآورد هزینه کارهای اجرایی خارج از ساختمان (محوطه‌سازی، حصارکشی و…) نیز طبق بند ۵ تعیین می‌شود.

الف-۷-

سطح زیربنا، براساس نقشه‌های اجرایی و با توجه به بند ب ماده ۱۱ پیمان پیوست، اندازه‌گیری و در جدول مندرج در پیمان تعیین و درج می‌گردد.

الف-۸-

لازم است دقت لازم از سوی مهندس مشاور و کارفرما در محاسبه سطوح برای درج در جدول ماده ۱۱ پیمان صورت گیرد چرا که اعداد مندرج در جدول ملاک پرداخت قطعی می‌باشند. با این حال پیمانکار موظف به ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس نقشه‌های اجرایی منضم به اسناد مناقصه ‌می‌باشد.

الف-۹-

از جمع مبالغ بندهای ۵ و ۶، برآورد کل هزینه اجرای کار مشخص می‌گردد.

الف-۱۰-

از تقسیم برآورد کل هزینه اجرای کار (بند۹)به مساحت یا متر طول پروژه‌های مندرج در جدول بند الف ماده ۱۱ نرخ واحد کار به دست می‌آید.

کار مورد نظر با ارائه سطح زیربنای هر ساختمان، سطح محوطه‌سازی، مقادیر حصارکشی، به تفکیک (در صورتی که مشخصات حصار‌ها متفاوت باشد)، کارهای مشابه و حدود هزینه اجرای کار (که به ترتیب پیش‌گفته برآورد شده است) و همراه با درج نام و قیمت دو نوع مصالح انتخابی بر اساس ضوابط پیوست ۵ و ضرایب به‌روزرسانی (ضرایب C,B) در انتهای پیوست ۵، همراه با ضمیمه نمودن ریز برآورد و برآورد فصول فهرست بها، همراه با سایر اسناد و مدارک مناقصه؛ بین پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده، به مناقصه گذاشته شود. از پیمانکاران در برگ پیشنهاد، مبالغ پیشنهادی تفکیک شده به شرح جدول ماده ۱۱ که شرح آن‌ها توسط کارفرما تنظیم شده برای هر یک از ساختمان‌ها، محوطه‌سازی و دیوارکشی شامل تمام هزینه‌های اجرایی کار در منطقه و هزینه‌های بالاسری اخذ می‌شود.

تبصره۱ پیمانکاران موظف به ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس جزئیات نقشه‌های منضم به پیمان و مشخصات فنی عمومی و خصوصی می‌باشند، لذا مقادیر ردیف‌ها و برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه صرفاً راهنما بوده و جزء اسناد پیمان محسوب نمی‌شود و استناد به آن هیچ‌گونه حقی بر طرفین پیمان ایجاد نمی‌کند.
الف-۱۱-

برنده مناقصه، با توجه به مبلغ کل پیشنهادی (برطبق قانون برگزاری مناقصه) تعیین و با رعایت سایر شرایط، نسبت به انعقاد پیمان با او اقدام می‌شود.

تبصره ۱ انعقاد کارهای نیمه‌تمام نیز براساس این دستورالعمل انجام می‌پذیرد.
تبصره ۲ انعقاد کارهای صرفاً محوطه‌سازی، تعمیراتی و مرمتی از این دستورالعمل مستثنی می‌باشد.
تبصره ۳- در صورتی که ارجاع کار از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام شود، رعایت این دستورالعمل نیز الزامی است.
الف-۱۲-

در این‌گونه قرارداد‌ها لازم است تا پیمانکاران پیشنهاد دهنده در مناقصه، تجزیه بهای کار را بر اساس ضوابط بخش‌نامه شماره ۵۴/۴۹۵۱-۱۰۲/۵۴۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۹ ارائه نمایند.

ب- نحوه تنظیم و تکمیل پیمان

برای انعقاد پیمان، دفترچه پیوست به شرح زیر تکمیل و به امضاء و مهر طرفین می‌رسد:

ب-۱-

عنوان دستگاه اجرایی، شماره آن، عنوان طرح، شماره ‌طبقه‌بندی آن، عنوان پروژه، شماره و محل دقیق اجرا آن، نام واحد خدمات مشاوره، نام پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان در صفحه داخل جلد نوشته شود.

ب-۲-

تاریخ و شهر محل انعقاد پیمان، نام کارفرما و نماینده او در سطرهای اول و دوم صفحه ۳ درج گردد.

ب-۳-

چنانچه طرف دیگر پیمان (پیمانکار) شخص حقوقی (شرکت یا مؤسسه) باشد، نام، شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها، شهر محل ثبت، نام دارنده یا دارندگان امضای مجاز برای امضاء اسناد تعهدآور، در سطرهای سوم و چهارم صفحه ۳ نوشته شود.

ب-۴-

در صورتی که طرف دیگر پیمان شخص حقیقی باشد، مشخصات فردی او در محل گفته شده در بند ۳ بالا، درج گردد.

ب-۵-

در محل نشانی باید اقامتگاه قانونی شخص حقوقی (پیمانکار) یا محل اقامت شخص حقیقی (پیمانکار) نوشته شود.

ب-۶-

در ماده ۱، موضوع پیمان و نشانی کار، در محل‌های پیش‌بینی شده نوشته شود.

ب-۷-

در ماده ۲، تعداد نقشه‌های اجرایی و عنوان و سال انتشار فهرست‌های بهای واحد پایه مورد عمل درج شود.

ب-۸-

در بند الف ماده ۳، مبلغ کل پیشنهادی پیمانکار به عدد و حرف (در داخل پرانتز) نوشته شود.

ب-۹-

در بند ب ماده ۳، ضریب پیمان که ناشی از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد (که طبق بند الف- ۸ توسط کارفرما تهیه شده) است، به عدد و حروف درج گردد. این ضریب منحصراً برای کارهای اضافی و تغییرات احتمالی موضوع ماده ۱۲، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب-۱۰-

در ماده ۴، مدت پیش‌بینی شده برای اجرای کار به عدد و حروف نوشته شود.

ب-۱۱-

در بند الف ماده ۱۱، نرخ کارهای ساختمانی و محوطه‌سازی بر حسب سرجمع و مترمربع و هزینه‌های حصارکشی بر حسب سرجمع و متر طول مطابق ارقامی که پیمانکار پیشنهاد نموده، درج شود.

ب-۱۲-

اقلامی از کار موضوع پیمان، که مقرر است توسط پیمانکار انجام نشود، به وضوح و با ذکر موارد، در پیوست شماره یک پیمان درج شود.

برای پرداخت‌های موقت (موضوع بند ج ماده ۱۱)، درصدهای ریالی اجرای کار با توجه به برآورد، تعیین شده و مقاطع پرداخت بر حسب درصدهایی از مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر یک از ساختمان‌ها و محوطه و حصارکشی به تفکیک در پیوست شماره دو پیمان به نحوی مشخص می‌گردد که هیچ فعالیتی بیش از ۸% مبلغ برآورد آن بخش نشود. نمونه‌ای از تفکیک عملیات اجرایی یک کار مشخص، برای پرداخت‌های موقت به عنوان راهنما، به این دستورالعمل پیوست شده است.

ب-۱۳-

لازم است تا درصدهای ریالی به عنوان یکی از اسناد مناقصه تکمیل و به اطلاع مناقصه‌گران رسانده شود.

ب-۱۴-

نوع و مشخصات کامل مصالح مصرفی در کار مانند: سنگ، کاشی، لوازم بهداشتی، تأسیسات، برقی و…، در پیوست شماره سه پیمان ذکر شود. این مشخصات باید از نقشه‌های معماری استخراج شود و در صورت تناقض با آن اولویت با مشخصات درج شده در این پیوست می‌باشد.

ب-۱۵-

در مواردی که در محاسبه و اندازه‌گیری سطوح زیربنا، که در جدول ماده ۱۱ درج می‌شود، در برخی از نقشه‌ها نیاز به توضیحات بیشتری درباره چگونگی محاسبه سطوح لازم باشد، ضروری‌ است کارفرما نحوه محاسبه سطوح را که در جدول ماده ۱۱ درج نموده است، به طور شفاف متناسب با نقشه‌های اجرایی در پیوست شماره ۴ تنظیم و ضمیمه اسناد و مدارک مناقصه و پیمان نماید.

ب-۱۶-

برای پرداخت مابه‌التفاوت به دو نوع مصالح انتخابی از سوی کارفرما بر اساس ضوابط پیوست ۵، باید اولاً قیمت آن‌ها در جدول پیش‌بینی شده در این پیوست، قبل از برگزاری مناقصه درج شوند ثانیاً مکانیزم تعیین قیمت آن‌ها در زمان ورود به کارگاه در اسناد پیمان تعیین گردد. از این رو برای تعیین تغییرات قیمت دو نوع مصالح انتخابی از سوی کارفرما، برای پرداخت مابه‌التفاوت بر اساس ضوابط پیوست ۵، قیمت آن‌ها باید بر اساس لیست قیمت مراجع معتبر مانند لیست قیمت فروش محصولات کارخانه‌ها یا تولیدکنندگان معتبر(نظیر کارخانه‌هایی که سهام آن‌ها در سازمان بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد)، تعیین می‌گردد. لذا لازم است، کارفرما نسبت به درج قیمت و مرجع تعیین قیمت آن دو در پیوست ۳ و جدول پیوست ۵ بر اساس استعلام از مراجع معتبر یاد شده اقدام نماید، در غیر این صورت مابه‌التفاوت مصالح، بجز آهن‌آلات و سیمان قابل پرداخت نیست.

با توجه به این‌که پرداخت خسارت به پیمانکار در اثر تأخیر در پرداخت به پیمانکار در بند «و» ماده ۱۱ پیمان پیش‌بینی و تاکید شده، لذا مسؤولین ذی‌ربط لازم است به منظور عدم تحمیل خسارت به بودجه دولت، برای تأمین به موقع اعتبار و تخصیص و پرداخت آن به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

 

نمونه‌ای از تفکیک عملیات اجرایی یک کار مشخص

ساختار شکست کار شرح درصد
۱ تجهیز کارگاه ۴۶۱/۳
۱/۱ تجهیز کارگاه ۴۶۱۰/۳
۲ خاکبرداری ۶۸۰۰/۰
۱/۲ گودبرداری با ماشین ۴۵۰۰/۰
۲/۲ خاکبرداری دستی و رگلاژکف ۲۳۰۰/۰
۳ فونداسیون ۹۸۰۰/۷
۱/۳ اجرای بتن مگر ۳۵۶۰/۰
۲/۳ آرماتور فونداسیون ۷۱۸۰/۳
۳/۳ قالب‌بندی فونداسیون ۴۰۵۰/۰
۴/۳ بتن‌ریزی فونداسیون ۵۰۱۰/۳
۴ اسکلت ۲۶۱۰/۲۶
۱/۴ اجرای بیس پلیت ستون‌ها ۷۵۶۰/۰
۲/۴ ساخت و نصب ستون‌ها ۵۰۸۰/۶
۳/۴ ساخت و نصب تیرهای زنبوری و حمال ۳۱۷۰/۹
۴/۴ ساخت و نصب بادبندها ۳۴۵۰/۶
۵/۴ اجرای سقف شیبدار ۰۵۷۰/۱
۶/۴ اتصالات، جوشکاری و ضد زنگ ۲۷۸۰/۲
۵ سقف‌سازی ۱۷۶۰/۱۱
۱/۵ ساخت تیرچه‌های فلزی ۳۳۲۰/۴
۲/۵ اجرای سقف همکف ۷۱۹۰/۱
۳/۵  اجرای سقف اول ۱۷۵۰/۲
۴/۵ اجرای سقف دوم ۹۸۳۰/۱
۵/۵ اجرای کنسول‌ها و پله ۹۶۷۰/۰
۶ سفت‌کاری ۱۲۰۰/۷
۱/۶ خاکریزی پی و پشت دیوارها ۳۹۶۰/۰
۲/۶ اجرای دیوار چینی ۷۶۷۰/۵
۳/۶ ساخت و نصب نعل درگاه‌ها ۸۰۹۰/۰
۴/۶ چارچوب، فریم پنجره‌ها ۱۴۸۰/۰
۷ تأسیسات فاز اول ۷۶۷۰/۶
۱/۷ اجرای لوله‌های فاضلاب و آب باران ۸۱۶۰/۰
۲/۷ اجرای لوله‌کشی سرد و گرم ۲۳۳۰/۱
۳/۷ اجرای کانال‌های هوا ۱۴۷۰/۳
۴/۷ اجرای لوله‌های برق ۹۸۳۰/۰
۵/۷ نصب ساپورت‌های تأسیساتی ۵۸۸۰/۰
۸ کف‌سازی ۷۰۹۰/۴
۱/۸ اجرای پوکه سرویس‌ها ۰۰۹۰/۰
۲/۸ اجرای پوکه طبقات ۵۹۰۰/۰
۳/۸ شیب‌بندی و پوکه‌ریزی بام ۴۴۰۰/۰
۴/۸ عایقکاری سرویس‌ها ۰۱۴۰/۰
۵/۸ عایق‌کاری بام ۶۵۶۰/۳
۹ سقف کاذب ۳۸۹۰/۱
۱/۹ زیرسازی سقف کاذب فلزی (رابیتس) ۲۰۵۰/۱
۲/۹ نصب صفحات رابیتس ۱۵۰۰/۰
۳/۹ سقف کاذب دامپا ۰۳۴۰/۰
۱۰ نازک‌کاری ۰۳۲۰/۱۲
۱/۱۰ گچ و خاک سقف‌‌ها و دیوارها ۲۴۵۰/۱
۲/۱۰ سیمانکاری آستر ۳۵۶۰/۰
۳/۱۰ سنگ قرنیز دیوارها ۴۸۰۰/۲
۴/۱۰ سفیدکاری ۶۹۱۰/۰
۵/۱۰ رویه تخته‌ ماله‌ای ۴۳۴۰/۰
۶/۱۰ سنگ کف ۵۴۴۰/۰
۷/۱۰ موزاییک ۶۲۱۰/۲
۸/۱۰ نصب سنگ پله ۹۵۲۰/۰
۹/۱۰ در و پنجره‌ و نرده‌ها ۲۸۲۰/۲
۱/۱۰ درب و کمد چوبی ۴۲۷۰/۰
۱۱ نماسازی ۶۰۸۰/۴
۱/۱۱ اجرای ازاره سنگی نما ۳۳۷۰/۰
۲/۱۱ اجرای سنگ نما ۰۲۴۰/۴
۳/۱۱ نصب شیشه‌ها ۲۴۷۰/۰
۱۲ کاشی و سرامیک ۵۲۱۰/۰
۱/۱۲ کاشی‌کاری سرویس‌ها ۴۸۵۰/۰
۲/۱۲ نصب توالت‌های شرقی ۰۱۱۰/۰
۳/۱۲ نصب سرامیک سرویس‌ها ۰۲۵۰/۰
۱۳ تأسیسات فاز دوم ۷۰۱۰/۹
۱/۱۳ ساخت و نصب دریچه‌ها ۲۷۶۰/۰
۲/۱۳ نصب دستگاه زنت ۶۸۳۰/۴
۳/۱۳ سیم‌کشی و کابل‌کشی ۲۵۳۰/۱
۴/۱۳ نصب کلید و پریز و سایر اقلام برقی ۳۴۲۰/۰
۵/۱۳ نصب چراغ‌ها ۶۷۶۰/۱
۶/۱۳ ساخت و نصب تابلوهای برق ۲۸۵۰/۱
۷/۱۳ نصب سرویس‌های بهداشتی و شیرآلات ۱۸۶۰/۰
۱۴ موتورخانه ۵۴۳۰/۱
۱/۱۴ اجرای لوله‌کشی موتورخانه ۴۷۹۰/۰
۲/۱۴ نصب دیگ‌ها و مشعل پمپ‌ها ۹۷۲۰/۰
۳/۱۴ تست و راه‌اندازی و عایق‌کاری موتورخانه ۰۹۲۰/۰
۱۵ نقاشی ۶۶۷۰/۱
۱/۱۵ اجرای کامل نقاشی سطوح گچی ۳۷۱۰/۱
۲/۱۵ اجرای کامل نقاشی سطوح فلزی ۱۹۱۰/۰
۳/۱۵ اجرای کامل نقاشی سطوح چوبی ۱۰۵۰/۰
۱۶ تمیزکاری و تحویل و برچیدن کارگاه ۳۸۵۰/۰
۱/۱۶ تمیزکاری و تحویل و برچیدن کارگاه ۳۸۵۰/۰
جمع کل ۱۰۰

 

پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

عنوان طرح:  
عنوان پروژه:  
عنوان دستگاه اجرایی:  
نام واحد خدمات مشاوره:  
نوع اعتبار: درآمد عمومی سایر منابع
شماره پیمان: تاریخ پیمان:
محل اجرا: استان شهرستان:
شهر/روستا       خیابان            کوچه

به تاریخ………….در شهر………… بین……………………………………. که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی………………………………………… از یک طرف، و………………………………………….به  نشانی……………………………………………………….که از این به بعد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر، پیمان زیر منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارتست از: اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی)، محوطه‌سازی، حصارکشی، راه‌اندازی و تحویل……………………………………………………….. به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک، واقع در………… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .؛ براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلاً به رؤیت، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آن‌ها، مبادرت به قبول تعهد نموده است.  

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

۲-الف-

پیمان حاضر.

۲-ب-

نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی شامل:

۱- نقشه‌های پلان موقعیت و طرح استقرار در……………… …برگ

۲- نقشه‌های معماری در.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. برگ.

۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی در.. .. .. .. .. .. .. .. .. …برگ.

۴- نقشه‌های سازه در.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. برگ.

۵- نقشه‌های تأسیسات مکانیکی در.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …برگ.

۶- نقشه‌های تأسیسات برقی در.. .. .. .. .. .. .. .. .. …برگ.

۷- نقشه‌های محوطه‌سازی، حصارکشی و…در.. .. .. … .. .. .. .. .. .. …برگ.

۲-ج-

مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود.)

۲-د-

شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود.)

۲-هـ-

دستور کارها، صورت‌مجلس‌ها، موافقت‌نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

۲-و-

دفترچه فهرست‌بهای واحد پایه کارهای ساختمانی (رسته ساختمان)، منضم به پیمان سال.. .. .. .. .. .. .. (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود)

تبصرههرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیف‌های بالا است. در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام می‌شوند، فهرست‌بها در اولویت اول قرار دارد.

ماده ۳- مبلغ و ضریب پیمان

۳-الف-

مبلغ اولیه پیمان برابر.. .. .. .. .. .. …. .. .. .. .. .. (.. .. .. .. .. … .. .. .. .. .) ریال است که براساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده ۱۲ می‌باشد.

۳-ب-

ضریب پیمان.. .. .. .. .. .. .. .. …(.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) است که در ارتباط با ماده ۱۲ از آن استفاده می‌شود.

ماده ۴- مدت پیمان

مدت پیمان برابر با.. .. .. .. .. .. .. .. .. (.. .. .. .. ……. .. .. .. .. .) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورت‌مجلس تحویل کارگاه -که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می‌شود- خواهد بود.

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آن‌که عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره‌برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده (۱۲) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد. شرایط مندرج در ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود.

ماده ۶- نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید.

ماده ۷- تعدیل آحاد بها

به قیمت‌های این پیمان هیچ‌گونه تعدیل آحادبها و مابه‌التفاوت بجز آنچه که در پیوست شماره ۵ پیش‌بینی شده، تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۸- نیروی انسانی، مصالح و تدارکات

تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین‌آلات و به‌طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تأیید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد.

کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله‌های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچ‌گونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد.

تبصره- تأمین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن، به عهده پیمانکار است.

ماده ۹- پیش‌پرداخت

کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضای پیمانکار، پیش‌پرداخت این پیمان را براساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرح‌های عمرانی، پرداخت نماید.

ماده ۱۰- تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان ۵ (پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان، ضمانت‌نامه مورد قبول کارفرما- طبق نمونه مورد عمل در طرح‌های عمرانی- را ارائه نماید. ضمانت‌نامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار مسترد خواهد شد.

چنانچه تا ۳۰ روز پس از ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می‌تواند استرداد ضمانت‌نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانت‌نامه اقدام کند. در این صورت انعقاد پیمان منتفی است.

ماده ۱۱- نرخ پیمان، نحوه اندازه‌گیری، پرداخت‌های موقت و قطعی، کسور قانونی و جبران خسارت در دیرکرد پرداخت‌ها

۱۱-الف-

نرخ پیمان: نرخ این پیمان بر حسب هر واحد کار به شرح جدول ذیل می‌باشد که صرفاً در رابطه با تغییرات بر اساس مفاد ماده ۱۲ استفاده می‌شود.

ردیف زیر پروژه واحد کار مقدار کار هزینه کل هزینه واحد
۱ ساختمان… مترمربع      
۲ ساختمان… مترمربع      
۳ ساختمان… مترمربع      
۴ دیوارکشی تیپ. مترطول      
۵ دیوارکشی تیپ. مترطول      
۶ محوطه‌سازی مترمربع      
۷          
جمع کل (مبلغ اولیه پیمان)  

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی، طبق نقشه و مشخصات است.

در صورتی که اجرای هریک اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد، عناوین آن‌ها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است.

۱۱-ب-

نحوه اندازه‌گیری سطح زیربنای ساختمان‌ها:

۱-۱۱-ب-

سطوح زیر بنای هر ساختمان براساس تصویر افقی سقف‌‌ها (پشت تا پشت) اندازه‌گیری می‌شود، باز‌شو‌ها (سازه‌های بدون سقف) جزء زیربنا بحساب نیامده ولی پیش‌آمادگی سقف‌‌ها جزء زیربنا محسوب می‌شود.

۱-۱۱-ب-

هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصار‌ها با هر ارتفاع به صورت مترطول اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱۱-ب-

سطوح محوطه به صورت سطح واقعی آن اندازه‌گیری و به صورت مترمربع محاسبه می‌شود.

۱۱-ج-

پرداخت‌های موقت: پرداخت‌های موقت، براساس درصدی از مبلغ هر یک از پروژه‌ها به شرح جدول فوق و منحصراً در چارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده، انجام خواهد شد.

بهای مصالح پای کار، براساس فهرست مصالح پای کار منضم به پیمان، با اعمال شاخص‌های رشته‌ای به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضریب ۱/۲۵ منظور می‌شود.

۱۱-د-

پرداخت قطعی: مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار، از حاصل‌ضرب ارقام اندازه‌گیری شده طبق بند ب که در جدول بند الف درج گردیده است و نرخ پیمان (موضوع بند الف)، به علاوه موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۲ به دست می‌آید.

تبصره۱: در صورتی که در سطوح نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند الف ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود.
تبصره۲: در صورت مغایرت احتمالی سطوح نقشه‌های منضم به پیمان با مقادیر مندرج در جدول بند الف، پرداخت قطعی براساس تبصره ۱ می‌باشد. در صورت تغییر سطوح بر اساس دستور کار مشخص، بهای این تغییرات در سطوح نقشه‌های منضم به پیمان که مساحت آن‌ها در جدول الف ماده ۱۱ درج گردیده است، بر اساس مفاد ماده ۱۲ پرداخت می‌گردد.

۱۱-هـ-

کسور قانونی: کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذی‌ربط واریز می‌شود. در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرح‌های عمرانی (که براساس قیمت پایه واگذار می‌شوند) عمل خواهد شد.

۱۱-و-

جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها: هر گاه کارفرما در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها و یا پرداخت‌های موقت تأخیر نماید، به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی، کارفرما معادل ۱۵درصد (سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می‌نماید.

مدت تأخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.

چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تأخیر افتاده، از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار، کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد. حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه می‌دهد.

۱۱-ز-

تأخیرات: کارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت بر طبق بند «و» می‌باشد و لذا تأخیر در پرداخت صورت‌حساب پیمانکار موجب تأخیرات مجاز وی نمی‌باشد.

ماده ۱۲- تغییرات

در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی (ازجمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه‌های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه‌های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ‌های پیمان خواهد بود.

در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند الف ماده ۱۱ ایجاد شود، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می‌شود و در صورتی که تغییر مربوط به جزئیات کار باشد، طبق بهای واحد ردیف‌های فهرست‌های منضم به پیمان، با اعمال شاخص‌های رشته‌ای به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می‌شود.

قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آن‌ها در فهرست‌بهای منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضریب ۱/۲۵ تعیین می‌شود. سقف مبلغ این کارها حداکثر ۱۰درصد مبلغ اولیه پیمان است. مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

ماده ۱۳- فسخ، خاتمه و یا تعلیق پیمان

در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت‌وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پای‌کار موضوع بند ج ماده ۱۱ محاسبه و قطعی می‌گردد.

در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی برای آن در پیوست شماره ۲ درج شده است، صرفاً در تعیین دقیق درصد(وزن) اجرای آن فعالیت، می‌توان از ردیف‌های فهارس بهای منضم به پیمان استفاده نمود.

در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان گردد، کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک‌ششم مدت اولیه پیمان و یا سه ماه (هر کدام که بیشتر باشد) معلق کند. سایر ضوابط تعلیق براساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

ماده ۱۴- تجهیز و برچیدن کارگاه

پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آن‌ها در ساختار شکست کار آمده است به صورت زیر است:

۱۴-الف-

۵۰% عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار، پس از اجرای تجهیز اولیه لازم به منظور شروع عملیات موضوع پیمان و یا تأمین ۶۰ درصد ماشین‌آلات مورد نیاز برای آن.

۱۴-ب-

۵۰% عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع پیمان.

تعاریف و سایر ضوابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، بر اساس ضوابط مربوط فهارس بهای پایه می‌باشد.

پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است.

ماده ۱۵- سایر شرایط

مواردی که در این پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخش‌نامه‌های مربوط منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(سابق)، از جمله خسارت پرداخت تأخیر در تحویل زمین و خسارت پرداخت تعلیق ملاک عمل خواهد بود.

کارفرما                    پیمانکار

پیوست شماره یک

اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی‌گیرد.

(در ارتباط با ماده یک پیمان)

 

*********************************

پیوست شماره دو

تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت‌های مختلف کار به منظور پرداخت‌های موقت برای هر ساختمان به تفکیک

(در ارتباط با بند ج ماده ۱۱ پیمان)

درصدهای انجام کار هر ساختمان، محوطه و حصارکشی باید به طور دقیق، براساس برآورد مربوط به هر کار به گونه‌ای تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از ۸% برآورد آن کار نشود.

********************************

پیوست شماره سه

مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان و نام مراجع معتبری که لیست قیمت آن‌ها مبنای پرداخت مابه‌التفاوت دو مصالح انتخابی کارفرما است

(در ارتباط با ماده ۱۲ پیمان)

 

********************************

پیوست شماره چهار

نحوه محاسبه و اندازه‌گیری سطوح زیربنا برای هر ساختمان به تفکیک

(در ارتباط با ماده ۱۱ پیمان)

 

********************************

 

پیوست شماره پنج

تعدیل پیمان در ارتباط، ماده ۷ پیمان:

به این پیمان فقط مابه‌التفاوت نرخ فولاد و سیمان و دو نوع مصالح اصلی پروژه به پیشنهاد واحد تهیه کننده برآورد و تأیید کارفرما به شرح زیر تعلق می‌گیرد و هیچ وجه دیگری به عنوان تعدیل و یا مابه‌التفاوت به‌حساب پیمانکار منظور نمی‌شود.

M= مبلغ ناخالص تفاوت بهای فولاد و یا سیمان

P= بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان طبق فاکتور ارائه شده مورد قبول کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخ‌های ابلاغی (بخش‌نامه با عنوان نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه) از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در دوره (ماه) متناظر ورود مصالح به کارگاه‌ هر کدام که کمتر است. برای دو نوع مصالح انتخابی کارفرما ملاک صرفاً مکانیزم پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه (نظیر لیست قیمت اعلامی مراجع و یا کارخانه‌های معتبر مندرج در پیوست ۳ پیمان) می‌باشد.

Po = بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان بر طبق نرخ‌های ابلاغی از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ماهی که پیشنهاد پیمانکار در آن ارائه شده است. برای دو نوع مصالح انتخابی دیگر، کارفرما قیمت آن‌ها را تعیین کرده و در انتهای همین پیوست درج نموده است.

۱/۱۰= ضریب متوسط تعدیل سالانه

n= مدت سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال، کسر سال به تناسب محاسبه می‌شود. حداکثر n به مجموع مدت اولیه پیمان و تأخیرات غیرمجاز محدود می‌گردد.

T= مقدار فولاد یا سیمان مصرفی

۱/۱۴= ضریب جبران کسور قانونی و سایر هزینه‌های پیمانکار است.

مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) به‌حساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

تبصره۱- دو نوع مصالح انتخابی می‌تواند تمام مصالحی که از نظر نوع یکسان بوده و در یک گروه قرار می‌گیرند را شامل شود نظیر نوع یک: گروه آجر فشاری، نوع دو: گروه شیشه ساده(در مورد تعیین مصالح در یک گروه به بند ۲-۲ دستورالعمل کاربرد فهارس بهای پایه توجه شود)
تبصره۲- در صورتی که در رابطه یاد شده مقدار مابه‌التفاوت به دلیل کاهش قیمت، منفی گردد  باشد ضریب ۱/۱۴ اعمال نمی‌گردد.

چنانچه تهیه فولاد و سیمان و یا دو نوع مصالح دیگر توسط پیمانکار در زمان تأخیر غیرمجاز انجام شود، برای محاسبه مابه‌التفاوت نرخ فولاد و سیمان و یا دو نوع مصالح دیگر زمان مجاز طبق برنامه زمان‌بندی ملاک عمل قرار می‌گیرد مگر این‌که نرخ زمان خرید فولاد و سیمان و یا دو نوع مصالح دیگر به شرح فوق (در مدت تأخیر غیرمجاز) کمتر از نرخ زمان برنامه‌ زمان‌بندی باشد که در این حالت نرخ زمان خرید ملاک عمل قرار می‌گیرد.

محل درج قیمت دو نوع مصالح اصلی پروژه به انتخاب کارفرما

 مصالح گروه ۱
ردیف نام و مشخصات اصلی مصالح واحد اندازه‌گیری بهای واحد بر اساس اسناد مناقصه
۱      
۲      
..      
مصالح گروه ۲
ردیف نام و مشخصات اصلی مصالح واحد اندازه‌گیری بهای واحد بر اساس اسناد مناقصه
۱      
۲      
..