برای پاسخ به سوالات حقوقی و قراردادی خود، فرم ذیل را تکمیل فرمایید.

استفساریه‌های شرکت‌های دولتی، که ذیل سربرگ و با مهر و امضا مسئول  مرتبط باشد، پاسخ داده خواهد شد.

استفساریه شرکت‌های خصوصی، ذیل سربرگ و با مهر و امضاء مدیرعامل، پس از پرداخت هزینه، پاسخ داده خواهند شد. پس از بارگزاری سوال، برای پرداخت هزینه با شماره ۸۸۴۹۰۴۷۲ تماس حاصل فرمایید.

برای ثبت استفساریه، ثبت نام و ورود به سایت الزامی است.