اعمال تعدیل برای تاخیرات غیرمجاز و تطویل ناشی از کرونا

پرسش

موضوع: سوال در خصوص تعلق تعدیل نرخ ارز و تعليق با سلام؛

احتراما در راستای اجرای پروژه تکمیل شبکه روشنایی معابر بلوک‌های شهرک صنعتی اشتهارد موضوع قرارداد شماره 18327-98 مورخ 98/10/09 به کارفرمائی شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در پاره‌ای از موارد با کارفرمای محترم به مشکل خورده‌ایم که راهنمائی و نظر آن موسسه محترم در خصوص این سوالات برای این شرکت بسیار ارزشمند می‌باشد خواهشمند است در این زمین این شرکت را راهنمائی فرمائید.

همچنانکه مستحضرید بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ مورخه 1380/09/15 با موضوع تعدیل، از نوع گروه اول و لازم الاجرا بوده و به استناد تعریف مندرج بند ۱ ماده ۷ آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی، دستورالعمل‌های گروه اول‌، “دستورالعمل‌هائی هستند که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری می‌باشد و کارفرمایان مجوز تغییر مفاد آن را ندارند” متاسفانه کارفرمای محترم در بند ۳ قرارداد فی‌مابین مفاد بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ را تغییر داده است و تعدیل را فقط برای مدت اولیه پیمان لحاظ نموده است و برای مدت‌های تمدید‌شده مجاز بر خلاف بخشنامه، تعدیل پرداخت نمی‌کند و سوالات ذیل به شرح ذیل مطرح می‌گردد.

1-  به استناد بند ۳ قرارداد “این پیمان مشمول تعدیل آحاد بها مطابق با آخرین بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای مدت اولیه پیمان خواهد بود و بابت زمان‌های تمدید‌شده (مجاز و غیر مجاز) هیچ‌گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

آیا پرداخت تعديل طبق بند ۷ بخشنامه نرخ ارز به شماره 99/566539 مورخه 1399/10/23 برای مدت خارج از مدت اولیه پیمان منع قانونی دارد؟

برای مدت تطويل ناشی از عدم پرداخت کارکردها توسط کارفرما تکلیف این شرکت چیست؟

 ۲- متاسفانه شروع به کار پروژه مصادف با شیوع بیماری واگیردار کرونا بوده و این امر باعث تعطیلی‌های مکرر کارگاه طبق اعلام ستاد کرونا و درگیری تعداد زیادی از عوامل اجرای پروژه با این بیماری در مدت زمان اجرای پروژه و پائین آمدن راندمان کاری از یک طرف و برقراری منع تردد توسط پلیس و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات تامین تجهیزات و مصالح نیز از طرف دیگر مزید علت گردید تا این شرکت نتواند به‌موقع نسبت به اتمام عملیات اجرائی در مدت اولیه پیمان اقدام کند، که این موضوع در نامه شماره 1400/24666 مورخه 1400/02/08 به تمام شرکت‌های تابعه توانیر نیز ابلاغ شده است و با توجه به اینکه این شرکت نیز در زمینه نیرو فعال می‌باشد مشمول بخشنامه‌های صادره از طرف توانیر می‌باشد. موضوع کرونا به تنهائی خسارت بسیار سنگینی به این شرکت وارد نموده است. آیا به استناد ماده ۴۳ برای تعطیلی‌های کارگاهی به این شرکت طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان تعلیق تعلق نمی‌گیرد یا خیر؟

البته این موضوع قبلا طی نامه شماره ۳۱۰۶ مورخه 1400/01/09 سازمان برنامه و بودجه کشور، شیوع کرونا جزء شرایط مندرج در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان بوده و وقفه‌های ایجاد‌شده در کار علاوه بر مجاز بودن تطویل زمان اجرا مشمول دریافت هزینه تعلیق طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نیز می‌باشد، لذا نظر آن موسسه محترم برای این شرکت بسیار ارزشمند می باشد.

 ٣- نظر به اینکه برای فصل‌های تعدیل در شرایط خصوصی پیمان چیزی قید نگردیده بود و تمامی ردیف‌های قرارداد طبق توافق في‌مابین به فصل‌های متناظر رشته توزیع برق مرتبط گردیده و با توجه به غیر قابل تفکیک بودن تعدادی از ردیف‌های عملیات اجرایی، آیا کارفرما نمی‌تواند با استناد به تبصره ۲ بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ مورخه 1382/09/15 با موضوع تعديل، ردیف‌های که غیر قابل تفکیک می‌باشد بر اساس شاخص‌های رشته ابنیه پرداخت نماید؟

 ۴- تکلیف تطویل پیمان در خصوص عدم پرداخت به موقع کارکردهای موقت سه به بعد و تعدیل های کار کرد یک تا سه و تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات چگونه خواهد بود؟

 ۵- با استناد به تبصره بند ب ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، تاخیر ۱۴ ماهه در عدم ابلاغ به موقع شاخص‌های رشته توزیع باعث تطویل مدت پیمان طبق بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان گردیده است، تکلیف شرکت در این خصوص چیست؟

 ۶- تغییر مقادیر کار در طول ۲۶ کیلومتر از مسیر و تخریب و برش آسفالت و بتن و بتن مسلح در جلوی کارخانجات و انجام دستی عملیات حفاری که هیچ کدام در برآورد اولیه پیمان وجود نداشتند باعث تطویل مدت پروژه گردیده است و هزینه های بسیار سنگینی به این شرکت تحمیل گردیده است، برای جبران این خسارت چکار باید کرد؟

 لذا از آن موسسه محترم تقاضا داریم تا با رهنمودهای ارزشمند خود این شرکت را در جهت احیای حقوق خود یاری فرمایند.

سوال تعلق تعدیل نرخ ارز و تعلیق
سوال تعلق تعدیل نرخ ارز و تعلیق-2

پاسخ

با سلام و ادب؛

موضوع: نظر مشورتی، تأخیر، تعلیق و تعدیل

احتراماً، عطف به نامۀ شمارۀ 1146/ت/00، مورّخ 1400/12/01 و با ملاحظۀ نظام فنّی و اجرایی کشور و قرارداد ذیل نشریۀ 4311، به استحضار می‌رساند:

  • درج شرط تعدیل، صرفاً برای مدّت اولیّه پیمان، برخلاف مفادّ دستورالعمل لازم‌الاجرای نحوۀ تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها (مقرّرۀ شمارۀ 101/173073 مورّخ 1382/09/15 سازمان برنامه و بودجه کشور)، محمول بر «بند سه» ذیل «مادّۀ 232» قانون مدنی و مآلاً باطل (فاقد اثرحقوقی) است. چه‌اینکه «بند4-1» (تأخیر مجاز) و «بند4-2» (تأخیر غیرمجاز) ذیل «مادّۀ4» بخشنامۀ مارالبیان، متضمّن تعدیل پیمان با شاخص‌های دورۀ مربوط به انجام کار و متوسط شاخص‌های دوره‌های مربوط به مدّت پیمان (مدّت درج‌شده در پیمان و مدّت‌های تمدیدشده) می‌باشد. دریافت توأمان تعدیل کارکرد و تعدیل نرخ ارز، مخالف مقرّرات نظام فنّی و اجرایی کشور است.

2- در خصوص آثار شیوع پاندمی کرونا، تفکیک آن به شرح ذیل ضروری است:

2-1- در صورت منع عبور و مرور (وفق مقرّرات آمرۀ دولتی) و یا اضطرار شدید، اجرای پروژه متوقّف شده باشد، بخش متوقّف پیمان، مشمول حکم تعلیق (موضوع «مادّۀ 49» ناظر به «مادّۀ 43» شرایط عمومی پیمان) می‌باشد.

2-2- اگر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، صعوبت اجرای پروژه را، همراه داشته، دستورالعمل نحوۀ جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (مصوّبۀ شمارۀ 1400/216997 مورّخ 1400/05/12 سازمان برنامه و بودجه کشور)، مُجری است.

3- استناد به فراز نخست تبصرۀ دو دستورالعمل تعدیل، منوط به درج در اسناد مناقصه و پیمان است.

4- مدّت تأخیر مجاز ناشی از دیرکرد در پرداخت تعدیل، مطابق بخشنامۀ شمارۀ 111082/54/5090-1 مورّخ 1360/09/02 سازمان برنامه بودجه کشور، محاسبه می‌شود.

5- اگر تأخیر در ابلاغ شاخص‌های رشتۀ توزیع، تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل را در پی داشته است، باید مطابق بخشنامۀ مندرج در بند قبل، عمل شود.

6- اگر تغییر مقادیر، موجب افزایش مدّت اجرای پیمان شده باشد، مدّت افزایش‌یافته، تأخیر مجاز است و پیمانکار، استحقاق دریافت خسارات ناشی از آن را، تحت عنوان «ضمان اتلاف»، با طرح دعوی نزد محاکم دادگستری دارد.

«وَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» دبیر کمیتۀ مشورتی حقوق احداث

تاخیر،تعلیق وتعدیل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
عضو خبرنامه پیامکی ماشوید!

close-image
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه در WhatsApp را شروع کنید

شما میتوانید با ثبت نام در سایت و ارسال تیکت هم با ما در ارتباط باشید

پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید، ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم

0
به نظرات شما علاقه‌مندیم، لطفا نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.x
()
x