مقاله “جایگاه روش‌های خارجی کمی‌سازی در مدیریت دعاوی داخلی” .pdf

60,000 ریال

مقاله “جایگاه روش‌های خارجی کمی‌سازی در مدیریت دعاوی داخلی”

پذیرفته شده در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه به صورت ارائه شفاهی

نویسندگان:

امیر احمدی مطلق1کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت (راهبر تیم کمی سازی دعاوی حقوق احداث)، حمید حسین‌زاده، مجتبی حسینعلی‌پور2عضو هیات علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمدرضا حافظی3عضو هیات علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

هنگام وقوع تأخیرات ناشی از قصور کارفرما در اجرای پروژه­‌های احداث، پیمانکاران تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از تحمیل هزینه‌های مازاد را در پی جواز تأخیرات دارند. از طرفی محاسبات هزینه‌­های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تأخیرات، علی­‌الخصوص هزینه‌های غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) پیچیده می‌نماید. در کشورهای خارجی برای محاسبه و پرداخت هزینه­‌های موصوف، روش­‌های گوناگونی با شرایط، مطلوبیت و محدودیت‌های متعدد، ارائه گردیده است. در این مقاله، پس از تبیین مبانی موضوع، روش­‌های کمّی­‌سازی هزینه­‌های بالاسری، احصاء شده و با توجه به تعریف و کارکرد عُرف و عادت در حقوق موضوعه، مسیر حقوقی نحوه بهره­‌مندی از روش‌های خارجی هزینه‌های غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) در مدیریت دعاوی داخلی، بررسی و تحلیل شده است.

واژگان کلیدی:

کمّی‌سازی- بالاسری دفتر مرکزی- بالاسری جذب نشده- ادعا- مدیریت دعاوی

 

گواهی ارائه شفاهی مقاله روش‌های خارجی کمی‌سازی
مقاله “جایگاه روش‌های خارجی کمی‌سازی در مدیریت دعاوی داخلی” .pdf

60,000 ریال

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!