ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

ماده 48 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 47 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۷۰۲-پرسش)

آیا فسخ قراردادهای ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شده‌اند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می‌باشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده را مشخص فرمایید؟

۰۱۴۷۰۲-پاسخ)

چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرار داد باشد براساس ماده ۴۷ در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان باستناد مواد درج شده در بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (درمورد سازمان هایی که تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند) بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. نظر به این که شرکت مخابرات تابع وزارتخانه متبوع می‌باشد بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه می‌باشد.

ماده 47 شرایط عمومی پیمان

۱۱۴۷۰۳- پرسش)

منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما برای تشکیل هیات سه نفره موضوع بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟

۰۱۴۷۰۳- پاسخ)

منظور از بالاترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شمار ه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ برای وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاه‌های مستقل، که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند بالاترین مقام سازمان کارفرما می‌باشد.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2114700302

پرسش)

با سلام آیا کارفرما می‌تواند فسخ پیمان قراردادی را ولو این که موارد فسخ، چند روز پس از خاتمه زمان قرارداد تحقق یافته و مدت پیمان برای روزهای مزبور تمدید نشده باشد را اعلام نماید؟

پاسخ)

با سلام بازگشت به نامه شماره ۲۰۹/۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقد شده با شرایط عمومی پیمان جدید، کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد مذکور در قسمت الف (نظیر بند ۵ قسمت الف) ماده ۴۶، فسخ پیمان را به ترتیب مذکور در قسمت الف ماده ۴۷ به پیمانکار ابلاغ نماید، ولو اینکه موارد فسخ، چند روز پس از خاتمه زمان قرارداد تحقق یافته و مدت پیمان برای روزهای مزبور تمدید نشده باشد، بنابراین برای تحقق تاخیر پیمانکار وفق موارد مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان گزارش تاخیرات از دستگاه نظارت اخذ و مستند بر آن اقدام مقتضی بعمل آید.

D2114700402

پرسش)

در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پایکار در پروژه مشمول ماده ۴۷ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان (جدید) آیا ضریبی قابل اعمال می‌باشد؟

پاسخ)

در پیمان‌های مشمول ماده ۴۷ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان، مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیری و بهای آن‌ها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود. به استناد مصوبه شماره ۳۶۳۸/ ش ف مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ شورای عالی فنی به بهای مصالح فوق فقط هزینه بالاسری پیمان قابل اعمال می‌باشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!