ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان

ماده 40 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 40 شرایط عمومی پیمان

۰۱۴۰۰۱- پرسش)

 بر اساس ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارک یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهارنظر ننماید، آیا این به منزله قبول نظرات پیمانکار است یا خیر؟

۰۱۴۰۰۱ – پاسخ)

طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، موضوع پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، عدم پاسخ کارفرما به اعتراض پیمانکار در مورد صورت وضعیت قطعی، ظرف مهلت مقرر، به منزله پذیرش اعتراض نیست و پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف اعتراض خود از طریق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیری نماید.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2114000202

پرسش)

با سلام آیا در صورت ارائه نکردن صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار مطابق ماده ۴۰ مشاور می‌تواند خود راسا اقدام به تهیه صورت وضعیت به هزینه پیمانکار نماید؟

پاسخ)

با سلام، علی‌الاصول با توجه به مفاد ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پیمانکار ظرف مهلت تعیین شده برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند، تهیه آن با تایید کارفرما توسط مهندس مشاور و به هزینه پیمانکار خواهد بود. بنابراین در شرایط فوق مهندس مشاور بدون اینکه نیازی به ارجاع موضوع (تهیه صورت وضعیت قطعی) از سوی کارفرما باشد می‌بایست ابتدا اقدام به اعلام مراتب و اخذ تایید کارفرما نموده سپس صورت وضعیت قطعی را تهیه نماید.

D2114000302

پرسش)

با سلام مصالح پایکار باقی مانده بعد از تحویل موقت مطلق به چه کسی می‌باشد و در صورتیکه کارفرما بخواهد آن‌ها را در اختیار بگیرد به چه صورت می‌بایست عمل نماید؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۸۴/۱۴۲۶/ت مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ به آگاهی می‌رساند: در بند (۷) پیوست ۱- مصالح پایکار فهرست‌بهای راه و باند و مفاد ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان تصریح شده در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی نباید هیچ نوع مصالح پای کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود. مصالح پای کار مازاد اگر مورد نیاز کارفرما باشد جنبه خرید توسط کارفرما خواهد داشت که خرید توسط کارفرما خواهد داشت که خرید آن باید با اخذ مجوز لازم و طبق قوانین مربوط و از جمله قانون محاسبات عمومی قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه معاملات دولتی انجام شود.

D2114000402

پرسش)

با سلام خواهشمند است پرسش های زیر را پاسخ دهید:

  1. این شرکت مطابق شرکت عمومی پیمان نسبت به صورت وضعیت بررسی شده توسط کارفرما اعتراض داشته و در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلا نموده است آیا در صورتی که کارفرما در مهلت یک ماه پاسخی به اعتراضات این پیمانکار ندهد به معنی پذیرش خواهد بود؟
  2. در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورت حساب نهایی توسط کارفرما، پیمانکار متحمل هزینه‌های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه‌ها شود، پرداخت مبالغ فوق بر عهده چه کسی می‌باشد؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۲۲-۱۰۹۵-۱۵-ش مورخ ۸۴/۸/۳۰ به آگاهی می‌رساند:

  1. مطابق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان جدید (در صورتی که پیوست پیمان باشد) کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند و قبول یا رد آن‌ها را اعلام می‌نماید. در صورتی که کارفرما در مهلت یک ماه پاسخی به اعتراضات پیمانکار ارائه ندهد مفهوم آن پذیرش موارد اعتراض پیمانکار از سوی کارفرما نخواهد بود.
  2. در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورت حساب نهایی، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه‌های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینه‌های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است به او پرداخت می‌‌کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر شود کارفرما تضمین مربوط را آزاد می‌نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!