ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

ماده 21 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 21 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۱۰۱پرسش)

مرداد ماه سال ۱۳۸۱ محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ایران اطلاع داده شد. متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند. همزمان با انجام موارد فوق الذکر، دستور ترمیم مسیرهای تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده شد. عملیات ترمیم مسیرهای تخریب شده شامل لجن برداری از روی خطوط، برداشت خاک سرند شده زیر، اطراف و روی لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله گذاری مجدد بوده است. عملیات ترمیم بطور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه‌های مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است. مبلغ هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است. لذا با توجه به ردیف ۲ بند “ب” ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مبنی بر این که “چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما می‌باشد.” مابه‌التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد. آیا می‌توان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت وضعیت‌های کار کرد و در قالب بند (الف- ۱) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (۲۵ درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه‌التفاوت یاد شده باید در قالب صورت جلسات جداگانه ای به پیمانکار پرداخت گردد.

۱۲۱۰۱– پاسخ)

در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان دراجرای بند “ج” ماده ۲۱ بیمه (تمام خطر مهندسی) می‌باشد. چنانچه به موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع بند “ج” ماده ۲۱ برای جبران آن کافی نباشد طبق بند (۲- ب) ماده ۴۳ کارفرما عهده دار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری) پرداخت‌های لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورتحساب خارج از صورت وضعیت‌های موقت کارکرد پروژه به عمل خواهد آورد.

پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی

ماده 21 شرایط عمومی پیمان

 تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۱۴

شماره: ۲۲/۳۳۰۴۲

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲۱-۲-۸۹-الف مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ تصویر نامه شمار ۸۹/۲۶۵۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ شرکت صنعت زمان، در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌بهای پایه سال ۱۳۸۷ موارد زیر را به آگاهی می‌رساند:

  1. بر اساس ضوابط بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ همانطور که تبصره ذیل بند ۵-۲ تصویر گردیده است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردیف‌های مربوط به آن فصل (با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان). حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است و برای افزایش مقادیر ردیف‌های فصل مذکور، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک عمل است و این محدودیت در سطح تغییر مقادیر یک فصل می باشد و نه یک ردیف.
  2. چنانچه برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد، عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان استفاده می‌شود و حداکثر مبلغ مربوط به آن با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد است و چنانچه برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود ولو که در فهرست‌بهای پایه مربوط سال ۱۳۸۷ برای آن کار شرح و قیمت واحد پیش‌بینی شده باشد.

دفتر نظام فنی اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!