ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان

ماده 16 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 16 شرایط عمومی پیمان

 

۰۱۱۶۰۱ – پرسش)

پیرو بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار ۲۰ ساله آب و هوا، آیا ملاک این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل و یا حداکثر ۲۰ ساله بوده و یا پایین‌ترین و بالاترین دما در ۲۰ سال گذشته را می‌بایستی مدنظر قرار داد ؟

 ۰۱۱۶۰۱- پاسخ)

منظور از بند “ج” ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب و هوا از نظر کلیه عوامل جوی براساس آمار ۲۰ ساله (اعم از گرما، سرما و نزولات آسمانی که در اجرای کارهای موضوع پیمان موثرند، می‌باشد. از اینرو در مورد نحوه استنتاج آماری از این اطلاعات اظهار نظر نمی‌گردد.

ماده 16 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۱۶۰۲پرسش) 

نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضوع بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، باتوجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت مطرح و اعلام گردیده است، موارد زیر مورد پرسش است:

۱- چنانچه پروژه‌ای در شهر استان باشد، ملاک آمار و اطلاعات از داخل پروژه بوده یا از اطلاعات رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه؟

۲- ملاک درجه برودت هوا در ۲۰ سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت خواهد بود یا روش دیگری برای محاسبه بایستی در نظر گرفت؟

 ۰۱۱۶۰۲- پاسخ)

در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند «ج» ماده ۱۶، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، باتوجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت، که می تواند از مراجع معتبر نظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است. بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجرای کار در طول مدت اجرا،بر عهده پیمانکار می‌باشد.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2111600302

پرسش)

لطفا” اعلام نمائید که بابت تهیه مصالح و تجهیزاتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده و باید از خارج کشور وارد شده در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند هزینه عوارض و هزینه های ناشی از رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده چه کسی می باشد؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۷۸۸۶/۴۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ به آگاهی می‌رساند: در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (جدید)، در ارتباط با تهیه مصالح و تجهیزاتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده و باید از خارج کشور وارد شده در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند، با توجه به ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما تنها متعهد است براساس اسناد تایید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار نماید و پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار با مصالح و تجهیزات پایکار در صورت وضعیت‌ها منظور گردید، پرداخت‌های قبلی (انجام شده به فروش اعتبار از طرف کارفرما) را از طلب پیمانکار (به صورت ریالی) کسر نماید. بنابراین براساس ماده یاد شده و نیز ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، کلیه هزینه‌های مربوط به ترخیص مصالح و تورات از گمرک و حقوق گمرکی مربوط بعلاوه هر گونه عوارض و هزینه‌های ناشی از رعایت قوانین و مقررات مربوط معمول تا تاریخ تسلیم پیشنهاد به عهده پیمانکار می‌باشد.

D2111600402

پرسش)

در صورتیکه در پروژه‌ای باران شدید بیاید و کارفرما خود راساً اجرای ادامه کار را در آن روز یا روزها متوقف کند آیا می‌توان مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان این مدت را جزء تأخیرات مجاز به حساب آورد؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲، همانگونه که آگاهی دارند بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان حاکی از تایید بررسی وضعیت آب و هوا و امکان اجرای کار با در نظر گرفتن مدت اجرای کار توسط پیمانکار است. بنابراین چنانچه کارفرما با توجه به مفاد بند مزبور و به تشخیص خود، و وضعیت نامساعد جوی را موجب توقف کار و در نظر نگرفتن آن را (با ملاحظه آمار ۲۰ ساله بارندگی و انجام کار در فصول سال) خارج از قصور پیمانکار بداند می‌تواند براساس بند یاد شده موضوع را مشمول افزایش مدت پیمان در نظر بگیرد.

D2111600502

پرسش)

احتراماً نظر به اینکه مطابق بند (د) و (ه) ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف است قیمت پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار بیمه‌های اجتماعی مالیاتها عوارض و دیگر قوانین و مقررات معمول و مجرا تا تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت تهیه نموده و ضمن تعهد به رعایت آن با در نظر گرفتن سود مورد نظر خود و تمامی هزینه‌های ناشی از مفاد تسلیم نماید همچنین حق درخواست اضافه پرداختی نیز نداشته باشد خواهشمند است بیان نمایید پس از شروع قرارداد هزینه اضافی ناشی از تغییر در قوانین به عهده کدامیک از طرفین پیمان میباشد؟

پاسخ)

باز گشت به نامه شماره ۲۴۰/۶/۶/۵۶/س مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۱۹ اعلام میدارد به استناد بند “د” ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان طرفین قرارداد متعهد به قوانین و مقررات زمان انعقاد قرارداد هستند بنابراین ذر صورتی که قرارداد در انطباق کامل با طرح‌های عمرانی منعقد شده است خواهشمند است مورد را به طور مشخص مطرح نمایید تا راهنمایی لازم ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!