تعلیق قهری پیمان و بررسی توقف کار، بدون ابلاغ کارفرما

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!