اخبار و گزارشات مربوط به «کارگروه علمی قراردادها» که به اختصار «کارگروه قراردادها» نامیده می‍شود، در این برگه بارگزاری و به روز رسانی می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه اولین سلسه جلسات این کارگروه، پیرامون تحلیل و بررسی «قراردادهای همسان پیمانکاری احداث» است، بنابراین مباحث بارگزاری شده، مرتبط با موضوع پیشگفته است.

جلسات اول و دوم کارگروه، به ترتیب در تاریخ ۲۵ فروردین و ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار گردید، که خبر مرتبط با آنرا می‌توانید در لینک ذیل مشاهده فرمایید.

بیشتر بخوانید
«کارگروه قراردادها»، با هدف تحلیل و بررسی «قراردادهای همسان» آغاز به کار کرد

به امید پروردگار سبحان، اولین جلسه رسمی پیرامون مباحث قراردادهای همسان احدا مورّخ ۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

دستور کار جلسه اول:

  • بررسی قواعد بالادستی پیمان
  • قانون محاسبات عمومی
  • قانون آیین معاملات دولتی
  • آیین نامه استانداردهای اجرایی مصوب ۱۳۵۲
  • نظام فنی و اجرایی کشور ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵
  • قانون برنامه و بودجه
بیشتر بخوانید
قرارداد همسان و قرارداد ناهمسان، نقاط اشتراک و افتراق آنها

جهت دسترسی به فایل پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید، از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید:

بیشتر بخوانید
پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان جدید|ابلاغ شرایط عمومی پیمان جدید اوایل ۱۳۹۸