«کارگروه علمی قراردادها» فعالیت خود را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید
«کارگروه قراردادها»، با هدف تحلیل و بررسی «قراردادهای همسان» آغاز به کار کرد