بایگانی دسته‌ی: همایش‌های آتی

نخستین نشست پرسش و پاسخ قراردادها و دعاوی پیمانکاری در استان مازندران

نخستین نشست پرسش و پاسخ قراردادها و دعاوی پیمانکاری در استان مازندران با همکاری انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان و موسسه حقوق احداث

دوره آموزشی حقوق پیمان و مدیریت ادعا | حقوق احداث و مدیریت برنامه ریزی ریاست جمهوری

دوره حقوق پیمان و مدیریت ادعا در موسسه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی

دوره‌های حقوق پیمان و مدیریت ادعا در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ۱۸ و۱۹ تیر ماه و ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن