بایگانی دسته‌ی: پرسش و پاسخ

ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان

ماده 14 شرایط عمومی پیمان

برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان

ماده 16 شرایط عمومی پیمان

تاییدات پیمانکار، آمار ۲۰ ساله آب و هوا، بررسی محل اجرای کار، تهیه پیشنهاد قیمت، پیش بینی سود، رعایت قوانین

ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

ماده 29 شرایط عمومی پیمان
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!