بایگانی نویسنده: حمید حسین زاده

تعلیق قهری «ناشی از عدم تمدید پیمان»

تعلیق قهری ناشی از عدم تمدید پیمان

در صورت عدم تمدید پیمان پس از اتمام مدت اولیه و یا هر تمدیدیه آن از سوی کارفرما، پیمان با تعلیق قهری مواجه شده و در صورتیکه این تعلیق تا سه ماه ادامه یابد و پیمانکار با دامه یافتن آن موافقت نکند، پیمان مشمول خاتمه پیمان از سوی پیمانکار خواهد بود.

گسترۀ شعاعی قرارداد | نحوه جبران سکوت قراردادها

گستره شعاعی قرارداد

قرارداد، محمدود به مفاد نوشته‌شده نیست. برای جبران سکوت در قرارداد، نیاز است که ضمن شناسایی محیط حقوقی‌ای که قرارداد در آن نوشته شده است (حقوق عمومی یا حقوق خصوصی)، چگونگی جبران این سکوت بررسی شود. «گستره شعاعی قرارداد» پیرامون این موضوع بحث می‌کند.

آثار شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا) بر قراردادهای پیمانکاری

بیماری واگیردار

شیوع بیماری واگیردار من‌جمله کرونا، پیامدهایی از جله تعلیق و یا طاقت‌فرسا شده بیش از حد انجام کار را در پی دارد که با توجه به محیل شیوع بیماری واگیردار در محل اجرا و یا محل مدیریت آن، راهبردهای جداگانه‌ای را طلب می‌نماید.

خلع ید (فسخ قرارداد) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناشی از تاخیرات غیر مجاز

تاخیرات غیر مجاز خلع ید فسخ قرارداد

آیا فسخ قرارداد یا خلع ید پیمانکار در صورت احراز تاخیرات غیر مجاز موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، از سوی کارفرما دولتی، الزامی است یا اختیاری؟ تفسیر حقوقی واژه «می‌تواند» در بند «الف» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، و تفسیر بندهای ۳ الی ۶ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناظر به تاخیر عملیاتی پروژه و بررسی الگوی صحیح فسخ قرارداد یا خلع ید پیمانکار با در نظر گرفتن منفعت عمومی و تهیه گزارش توجیهی توسط کارفرمارا بخوانید.

تفاوت آیتم قیمت جدید | ستاره دار و اقلام فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری

اقلام قیمت جدید، ستاره دار، فاکتوری، کار اضافه، دستمزدی و … اصطلاحات پرکاربردی پیرامون پرداخت اجرت انجام کار هستند که در قراردادهای پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند. مقاله ای  پیرامون تعاریف و و تفاوت قیمت جدید و ستاره دار و سایر تفاوت‌ها…

تعدیل نرخ ارز | مروری بر راهکارهای حقوقی نوسانات نرخ ارز در قراردادها

نوسانات نرخ ارز، اکثر قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی صنعت احداث کشور را تحت تاثیر قرار داده است. برای جبران ضرر و زیان‌های وارده به تولید کنندگان و پیمانکاران، چه راهکارهای قانونی وجود دارد؟

تعلیق قهری پیمان و بررسی توقف کار، بدون ابلاغ کارفرما

تصویر مقاله تعلیق قهری پیمان

این مقاله، ضمن دسته بندی تعلیق به عنوان یک «پدیده حقوقی»، در قراردادهای تحت نشریه ۴۳۱۱، نشان داده است که در مواردی که کارگاه تحویلی، با معارض رو به رو شود، تعلیق خارج از اراده ی طرفین پیمان رخ داده و این مهم نیازی به ابلاغ کارفرما ندارد.

تاخیرات و بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تأخیرات

تصویر مقاله تاخیرات و تمدید پیمان

اکثر کارفرمایان در پایان مدت اولیه،بدون رسیدگی به گزارش تاخیرات،مدت پیمان را تمدید می‌کنند،مجاز شدن تاخیرات با استنادبه رای شورای عالی فنی استان را بخوانید

فسخ پیمان برای پیمانکار با استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت

فسخ پیمان

در نشریه ۴۳۱۱ (pcغیرصنعتی) یکی از تعهدات اصلی کارفرما،پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت است،در این مقاله نشان داده شده است اگر چک به پیمانکار پرداخت نشود، پیمانکار حق فسخ پیمان را خواهد داشت

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!