بایگانی نویسنده: دکتر جواد حداد

قرارداد دست دوم کتاب زرد فیدیک – دسامبر ۲۰۱۹

قرارداد دست دوم کتاب زرد فیدیک - دسامبر 2019

قرارداد دست دوم کتاب زرد فیدیک منتشر شد. نحوه انتقال حقوق و تعهدات پیمانکار، نحوه پرداخت به آن مشروط به دریافت وجه از کارفرمای اصلی ضمن لحاظ قوانین حاکم در کشور مورد نظر از جمله مواردی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!