بایگانی نویسنده: تیم حقوق احداث

کاور-تاخیر کارفرما در پرداخت مالی

تأخیر کارفرما در پرداخت مالی

آیا تاخیر 90 روزه کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها ذیل نظام فنی و اجرایی کشور،حق فسخ پیمان (خاتمه پیمان) برای پیمانکار را مستقر می‌نماید؟

کاور-فسخ یکطرفه پیمان

فسخ یکطرفۀ پیمان

در قراردادهای تحت شرایط عمومی پیمان 431، در صورت وجود مشکلات قراردادی و درخواست رسیدگی، آیا امکان فسخ یکطرفه پیمان توسط کارفرما وجود دارد؟

کاور-رفع نقص

رفع نقص

آیا کارفرما می‌تواند نظر به احتمال بروز نقص، دوره تضمین را افزایش داده و به تبع آن، تحویل قطعی پروژه را به تاخیر بیندازد؟از حقوق احداث بپرس

کاور-تشریفات فسخ پیمان

تشریفات فسخ پیمان

منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما برای تشکیل هیأت ۳ نفره موضوع بند (الف) مادۀ ۴۷ شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟ کمیته مشورتی حقوق احداث

نخستین نشست پرسش و پاسخ قراردادها و دعاوی پیمانکاری در استان مازندران

نخستین نشست پرسش و پاسخ قراردادها و دعاوی پیمانکاری در استان مازندران با همکاری انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان و موسسه حقوق احداث

ردیف ستاره‌دار

ردیف ستاره‌دار

در فهرست منضم به پیمان، علامت * در کنار آیتم ستاره‌دار، چاپ نشده، ازاین‌رو ذی‌حسابی از پرداخت مبلغ آیتم مذکور، امتناع نموده است.

بررسی لایحه تاخیرات

بررسی لایحه تأخیرات

بررسی لایحه تأخیرات پیمانکار توسط مشاور و کارفرما در طول زمان پیمان مجاز است یا می بایست در انتهای پیمان (زمان تحویل موقت) صورت پذیرد؟

تغییر مدت زمان تاخیر مجاز

تغییر مدّت زمان تأخیر مجاز

در صورتیکه يکبار قرارداد از سوی کارفرما تمدید شده باشد، آیا می‌تواند در ادامه روند کار، این مدت تمدید را کاهش دهد؟

پرداخت تغییر جنس خاک

نحوۀ پرداخت در تغییر جنس خاک

در پروژه عمرانی با کارفرمای دولتی و فهرست بها راه و باند 1400، در اثنای کار،کارفرما نوع خاک را منوط به تایید آزمایشگاه مکانیک خاک نموده …

تعدیل قرارداد سرجمع

تعدیل در پیمان سر جمع

در قرارداد سرجمع، شروط متعارضی پیرامون تعدیل قرارداد در متن قرارداد وجود دارد، آیا به چنین قرارداد دولتی‌ای تعدیل تعلق می‌گیرد؟

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن