شروع مجدد کار پس از فسخ پیمان

شروع مجدد کار پس از فسخ پیمان قرارداد پیمانکاری

پیمانی به صورت صحیح فسخ‌شده، و پیمانکار پس از فسخ، کارهایی را به دستور کارفرما، بدون انعقاد قرارداد انجام داده است. حکم کارهای انجام‌شده چیست؟

کنج- قسمت نهم- مهلت قانونی طرح ادعای جبران خسارات از سوی پیمانکار در قراردادهای عمرانی پیمانکار

کنج قراردادها قسمت نهم مهلت طرح ادع از سوی پیمانکار

امضای صورتحساب نهایی و ارسال صورت وضعیت قطعی، با توجه به شرط قراردادی، آخرین مهلت های طرح ادعا در قراردادهای عمرانی از سوی پیمانکار است.

کنج- قسمت هشتم- تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین و اثر حقوقی صورتمجلس تحویل

کنج قراردادها تحویل موقت

هیات تحویل موقت در پروژه ای تشکیل شده است و کارفرما از ابلاغ صورتمجلس تحویل خودداری نموده است. تاریخ تحویل موقت و شروع تضمین چگونه است؟

کنج- قسمت هفتم- داوری قراردادهای عمرانی و قابلیت رجوع به دادگستری- ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

حل اختلاف قراردادهای عمرانی و رجوع به دادگستری

آیا با وجود شرط داوری سازمان برنامه و بودجه در قراردادهای عمرانی، پیمانکار می‌تواند برای حل و فصل احتلاف خود به دادگستری مراجعه کند؟

کنج- قسمت ششم- مسئولیت کنترل و پایش مقادیر و تعارض آن با مادتین ۱۸ و ۲۲ شرایط عمومی پیمان

کنج قراردادها- مسئولیت کنترل و پایش مقادیر و ماده 18 و 22 شرایط عمومی پیمان

یررسی تعارض موجود در مادتین ۱۸ و ۲۲ شرایط عمومی پیمان با مسئولیت کنترل و پایش مقادیر که تعهد مهندس مشاور است نه پیمانکار.

کنج قسمت چهارم- خاتمه پیمان ناشی از افزایش و کاهش مقادیر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

کنج قراردادها- افزایش و کاهش مقادیر و خاتمه پیمان

افزایش و کاهش مقادیر (موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) ارتباط تنگاتنگی با خاتمه پیمان (موضوع ماده ۴۸) دارد. از جمله عبور مبلغ پیمان از ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه که با استناد به بند ج ذیل ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پیمان قهرا خاتمه یافته تلقی می‌شود (خاتمه پیمان قهری). کاهش مقادیر نیز شرایط مشابهی دارد که در این قسمت بدان پرداخته شده است.

کنج قسمت سوم- لزوم اصلاح مقادیر اشتباه در صورت‌‌وضعیت‌های تعدیل

اصلاح مقادیر صورت وضعیت تعدیل

قسمت سوم کنج قراردادها، لزوم بررسی اصلاح مقادیر اشتباه صورت‌وضعیت‌های کارکرد به منظور تهیه صورت‌وضعیت تعدیل پرداخته است.

دوره
مشاهده توضیحات دوره
بستن
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!