موسسه بین المللی حقوق احداث که تحت شماره ۳۷۱۶۱ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است، توسط چند تن از متخصصان بین رشته ای صنعت و احداث در حوزه های مشاوره حقوقی/ قراردادی، وکالت، حل و فصل اختلاف، و ظرفیت سازی ناظر به زمینه های مختلف پروژه های احداث، صنعت، انرژی، و سرمایه گذاری تاسیس شده است. این موسسه از معدود موسسات حقوقی است که مشارکت دانش آموختگان حقوق، مهندسی، سرمایه گذاری، و بازرگانی را در کسب و کار خود کنار یکدیگر دارد.

بسیاری از سازمان ها، شرکت ها، و موسسات بین المللی تمایل دارند تا در بازار در حال توسعه ایران ورود نمایند. از سوی دیگر، آگاهی محدود شرکت های ایرانی در خصوص استانداردهای بین المللی کسب و کار و همچنین چالش های نوظهور حقوقی پیش روی این شرکت ها، حقوق احداث را به تامین کننده موثر خدمات حقوقی، هم برای شرکت های داخلی و هم بنگاه های بین المللی مبدل نموده است.

خورخه دیاز پادیا

رییس اسبق فیدیک (۲۰۰۷-۲۰۰۵)

جواد حداد و حمید حسین‌زاده، کارشناسان شناخته شده‌ای هستند و تجارب قابل توجهی در سازمان‌های مرتبط با مدیریت مهندسی و حقوق بین‌الملل دارند. دانش نامبردگان در مدیریت قرارداد، مهندسی و نظامات حقوقی، این توانمندی را در آنها ایجاد نموده تا کتابی (قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری) به رشته تحریر درآورند که با آن، هم متخصصان و هم حرفه‌ای‌های علاقه‌مند به این حوزه‌ها، مرجعی سودمند و ابزاری عملیاتی در کار روزمره خود در دست داشته باشند.

رزومه موسسه را دانلود کنید